Leczenie wczesnego dzieciństwa Medulloblastoma za pomocą chemioterapii pooperacyjnej Alone czesc 4

Wyniki były zachęcające, szczególnie w podgrupach bez makroskopowych przerzutów, w których 21 z 31 dzieci pozostawało w pełnej ciągłej remisji bez radioterapii. Tylko dwóch pacjentów miało nawrót guza ponad dwa lata po chemioterapii. Szacowany pięcioletni odsetek bez progresji i całkowity czas przeżycia wśród 43 dzieci wynosił odpowiednio 58 . 9 procent i 66 . 7 procent. U dzieci z całkowitą resekcją, u pozostałych z nowotworem oraz z chorobą z przerzutami w fazie zaawansowania M2 lub M3, pięcioletnie bez progresji i przeżycia całkowite wynosiły 82 . 9 procent i 93 . 6 proc...

Podgrupy prognostyczne w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej definiowanej przez specyficzne nieprawidłowości chromosomowe czesc 4

To ponownie pokazało, że więcej informacji prognostycznych można uzyskać dzięki kariotypowaniu niż po prostu identyfikacji nieprawidłowego klonu. Co ciekawe, wśród pacjentów z zaburzeniami klonalnymi analiza wieloczynnikowa zidentyfikowała te same cztery zmienne, które były tak istotne, jak analiza wieloczynnikowa wszystkich pacjentów; inna zmienna, aberracje strukturalne chromosomu 14, może dostarczyć dodatkowych informacji (P = 0,06). Dyskusja
Niniejsze badanie pokazuje, że określone nieprawidłowości chromosomalne w CLL przewidują całkowity czas przeżycia. Pacjenci bez klonalnych ...

Zalety i wady specjalnych szpitali dla pacjentów z zakażeniem wirusem HIV - Raport grupy zadaniowej Nowego Jorku ds. Szpitali z pojedynczą chorobą czesc 4

Wśród najtrudniejszych pacjentów znajdują się osoby z problemami behawioralnymi, wymagające opieki na poziomie średniozaawansowanym oraz osoby, które nie mają środków finansowych ani ubezpieczenia, aby opłacić opiekę długoterminową. Pacjenci z chorobą związaną z HIV znajdują się w każdej z tych kategorii, ale nie stanowią większości. Niemożność uwolnienia pacjentów szpitali na odpowiednie niższy poziom opieki została zidentyfikowana prawidłowo jako jedna z krytycznych słabości strukturalnych w pomostach między opieką nad chorym na ostry i długotrwały . 9 Opieranie się na oso...

Kontrola ekspozycji na roztocza Alergen i nieprzepuszczalne dla alergików nakrycia łóżkowe dla dorosłych z astmą ad 6

Różnica pozostała istotna w oddzielnych analizach 574 pacjentów bez masywnej choroby (Figura 2) i 73 pacjentów z masywną chorobą (odpowiednio P = 0,002 i P = 0,04). W analizie wieloczynnikowej 647 pacjentów przeżycie wolne od zdarzeń zależało niezależnie od obecności dużej masy (P <0,001, współczynnik ryzyka, 2,5; 95% przedział ufności, od 1,7 do 3,7), leczenie chemioradioterapią (P <0,001; współczynnik ryzyka, 1,8; 95-procentowy przedział ufności, 1,3 do 2,5) oraz obecność stadium II choroby (P = 0,03, współczynnik ryzyka, 1,4; 95% przedział ufności, do 1,9). Było 120 nawrotów, 42...

Najnowsze zdjęcia w galerii aptekavitaminka:

331#olx piekary , #unerwienie serca , #fomepizol , #wirus jc , #otłuszczona trzustka , #gefitynib , #chlorowodorek fenylefryny , #eskulap łomża , #tasectan ulotka , #oddech biota ,