odparzenia pachwin u mężczyzn

Radioterapia z jednoczesnym i adiuwantowym temozolomidem dla glioblastoma ad 6

Oprócz czynników stratyfikacji (zakres operacji, stan sprawności WHO i centrum leczenia) uwzględniono inne możliwe czynniki zakłócające - wiek, użycie lub niewykorzystanie kortykosteroidów w randomizacji, płeć, wynik na MMSE i lokalizacja guza. Skorygowany współczynnik ryzyka zgonu w grupie otrzymującej radioterapię plus dodatkowo temozolomid w porównaniu z grupą stosującą radioterapię - 0,62 (przedział ufności 95...

Więcej »

Rodzinny zespół spastycznego parapareza związany z zakażeniem HTLV-1 ad

Wyizolowane komórki zostały przebadane pod kątem antygenu wirusowego za pomocą pośredniej immunofluorescencji z użyciem surowicy z probandu i pacjenta z białaczką limfocytu T u dorosłych; surowica od osób zdrowych (te, które są ujemne dla HTLV-I na OOŚ) została wykorzystana jako kontrola. Antygen p24 antygenu HTLV-1 wykrywano za pomocą EIA wychwytującym antygen mysim przeciwciałem monoklonalnym antygenu p24 HTLV-1 (H32C...

Więcej »

Leczenie wczesnego dzieciństwa Medulloblastoma za pomocą chemioterapii pooperacyjnej Alone ad 6

U dwóch pacjentów poziom lędźwiowego płynu mózgowo-rdzeniowego w metotreksacie analizowano rutynowo 24 godziny po podaniu, a poziomy między 0,21 a 2,2 .mol na litr zostały udokumentowane. Do oceny leukoencefalopatii podczas i po leczeniu dostępne były MRI czaszki ważone T2 23 dzieci. Leukoencefalopatia nie została wykryta u czterech pacjentów. U 19 pacjentów, u których wszystkie bez towarzyszących objawów, leukoencefal...

Więcej »

Obraz chorobowy postaci ostrej nie rózni sie w niczym od nieswoistego ostrego zapalenia wyrostka.

Rokowanie dla małych dzieci z rdzeniakiem jest słabe, a osoby, które przeżyły, są bardzo narażone na deficyty poznawcze. Przeprowadziliśmy próbę leczenia tego guza mózgu za pomocą intensywnej chemioterapii pooperacyjnej. Metody
Po operacji dzieci otrzymały trzy cykle chemioterapii dożylnej (cyklofosfamid, winkrystyna, metotreksat, karboplatyna i etopozyd) oraz metotreksat dokomorowy. Leczenie zakończono, jeśli uz...

Więcej »
http://www.nfz.info.pl 751#białe kleszcze , #rossmann krosno , #co to jest savoir vivre , #dr nowak ortopeda , #wypryski na udach , #centrum stomatologii swarzędz , #olej palmowy czy jest zdrowy , #płaskostopie poprzeczne forum , #przychodnia czerniakowska , #samotność czat ,