gdańska 88 bydgoszcz

Zdarzenia sercowo-naczyniowe związane z rofekoksybem w teście chemoprewencji jelita grubego ad 7

COX-2 jest głównym źródłem ogólnoustrojowej syntezy prostacykliny, a inhibitory 25 i COX-2 mogą zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez przesunięcie równowagi czynnościowej tych wazoaktywnych eikozanoidów w kierunku promowania zakrzepicy lub aterogenezy. Hamowanie COX-2 w połączeniu z antagonizmem receptora tromboksanu może również prowadzić do destabilizacji miażdżycowej...

Więcej »

ACVBP versus CHOP plus Radioterapia dla miejscowego agresywnego chłoniaka czesc 4

Wskaźniki przeżycia zostały oszacowane zgodnie z metodą Kaplana-Meiera12 i porównane z użyciem testu log-rank.13 Biorąc pod uwagę stratyfikację według statusu typu bulky-disease, użyliśmy rozwarstwionego testu log-rank do analizy bez-zdarzeń i ogólne przetrwanie. Analizy wielowymiarowe przeprowadzono przy użyciu modelu Cox dla danych dotyczących przeżycia.14 Różnice uznano za i...

Więcej »

Palifermina i wywołane chemioterapią zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

W artykule redakcyjnym Garfunkela (wydanie z 16 grudnia) 1, które towarzyszy raportowi Spielberger i wsp.2 na temat działania paliferminy w zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej, Garfunkel przytacza inne podejścia, ale nie wspomina, że laseroterapia niskopoziomowa może być użyteczna w zmniejszenie nasilenia zapalenia błony śluzowej wywołanego przez chemioterapię.3 Uważamy, że lasero...

Więcej »

Wartość różnych towarów

W niedawnym badaniu Moran i in. (Wydanie 26 kwietnia) wykazało, że mizoprostol, analog prostaglandyny E1, znacznie zmniejszył częstość ostrych odrzuceń u biorców nerki po przeszczepieniu leczonych cyklosporyną i prednizonem. Obniżenie częstości ostrego odrzucenia przeszczepu przypisano znaczącej poprawie czynności nerek, podczas gdy wykluczono bezpośrednie działanie immunosupresyj...

Więcej »
http://www.emedycyna-estetyczna.com.pl 751#białe kleszcze , #rossmann krosno , #co to jest savoir vivre , #dr nowak ortopeda , #wypryski na udach , #centrum stomatologii swarzędz , #olej palmowy czy jest zdrowy , #płaskostopie poprzeczne forum , #przychodnia czerniakowska , #samotność czat ,